[Download] BizTalk Server 2016 Original MSDN - Hưng Hoàng Văn | Tin tức - Thủ thuật - Phần mềm

11/17/2016

[Download] BizTalk Server 2016 Original MSDN

BizTalk Server 2016 Original


Microsoft BizTalk Server, hay còn gọi là “BizTalk” là một giải pháp phần mềm dành cho máy chủ dùng để quản lý quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc sử dụng các “Adapters”, BizTalk có thể giao tiếp với những hệ thống phần mềm khác nhau đang được sử dụng trong một doanh nghiệp lớn, nói một cách khác BizTalk có thể liên kết những hệ thống phần mềm khác nhau trong một doanh nghiệp

BizTalk giúp doanh nghiệp tự động hóa và tích hợp các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Theo
Microsoft, BizTalk có những chức năng sau:

+ Tự động hóa qui trình kinh doanh
+ Mô hình hóa quy trình kinh doanh
+ Giao dịch B2B
+ Tích hợp ứng dụng cho doanh nghiệp
+ Truyền thông điệp.

Trong thực tế, BizTalk giúp các doanh nghiệp tích hợp và quản lý các quy trình
kinh doanh bằng cách trao đổi những chứng từ kinh doanh như: đơn đặt hàng, hóa đơn
giữa những ứng dụng khác nhau hoặc giữa các hệ thống khác nhau.

Bạn có thể tìm được thông tin bộ cài tại đây, phiên bản mới nhất 2016

Liên kết tải về

  File: en_biztalk_server_2016_developer_x64_dvd_9520931.iso
CRC-32: 27ee1b67
   MD4: f2fee369f7388fa854ea41e2831ed3f2
   MD5: af083d611d53dff68f7e293dbc8f99c6
 SHA-1: 519c1088aeaac728eeb7a3a483219a2b9da38bf2

  File: en_biztalk_server_2016_enterprise_x64_dvd_9492854.iso
CRC-32: 56e1c4de
   MD4: 656ac7d2d6bba30eb2069cc721c6dea0
   MD5: b99a5298a4e4a723f20eb6e51f1ef037
 SHA-1: 9d74dddd670331ddc3ac28e382e4933f1d90b112

  File: en_biztalk_server_2016_standard_x64_dvd_9503266.iso
CRC-32: 26a5b153
   MD4: 41bef0d3951a75b87b01c776f4045601
   MD5: 440a948c83016e680b6544fe9883d247
 SHA-1: 5ea589a6d9bced014cf7f35b29c260358c99dfff

  File: en_biztalk_server_2016_branch_x64_dvd_9492855.iso
CRC-32: 40f18d6a
   MD4: 1c65a9f29bcf3cc303d099121de1a531
   MD5: 80ee2230cb8481c650b83a411e2df052
 SHA-1: 75b5ffbd06ce5f8b111df126843e7916a8f44209

Hưng Hoàng Văn
  • Blogger

No comments

LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN

Viết Tiếng Việt có dấu, mọi bình luận sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên
Đặt liên kết vào vị trí # theo mẫu <a href="#">Đây là liên kết</a>
In đậm theo mẫu <b>Từ cần in đậm</b>
In nghiêng theo mẫu <i>Từ cần in nghiêng</i>

Hãy ủng hộ tác giả bằng cách thường xuyên click vào quảng cáo nhé ! Sự đóng góp của bạn sẽ là động lực to lớn để tác giả duy trì website và mang đến những bài viết bổ ích


Please support the author by regularly clicking on ads ! Your contribution will be a great motivation for the author to maintain the website and bring useful articles