ISO Office for MAC 2008 VLSC/MSDN Original - Hưng Hoàng Văn | Tin tức - Thủ thuật - Phần mềm

11/11/2016

ISO Office for MAC 2008 VLSC/MSDN Original

Hiện tại tìm được bộ cài của những bản như này rất hiếm, bài viết này mình sẽ chia sẻ 1 số bộ mà mình đã tìm được

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về phiên bản này tại thư viện bách khoa toàn thư wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2008_for_Mac

Link tải
  File: SW_DVD5_Office_Mac_2008_English_-2_Extra_X16-17024.ISO
CRC-32: 137e5d08
   MD4: 4af4139e776aab3ad6f40cd7cc759f6e
   MD5: 0e8dce6af5b88bece9a6d7bde6d0b9eb
 SHA-1: 9ceffe4e583aaeb7d2624eacddafb2efe6f98326

  File: SW_DVD5_Office_Mac_2008_English_-2_w_SP2_MLF_X16-17410.ISO
CRC-32: 8f80b149
   MD4: 6b801b94887a77087c0ce88fc57e5b6b
   MD5: 7d04f5859b0e7e0961aca0a17ca8cb95
 SHA-1: ff7802153d3f503d68a229ff032ea863d5acd9c6

*Với bộ cài retail bạn có thể tìm thấy tại các địa chỉ sau

Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7799

Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 2 (12.2.0)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17575

Microsoft Office 2008 for Mac 12.3.6
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36897

  • Blogger

No comments

LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN

Viết Tiếng Việt có dấu, mọi bình luận sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên
Đặt liên kết vào vị trí # theo mẫu <a href="#">Đây là liên kết</a>
In đậm theo mẫu <b>Từ cần in đậm</b>
In nghiêng theo mẫu <i>Từ cần in nghiêng</i>

Hãy ủng hộ tác giả bằng cách thường xuyên click vào quảng cáo nhé ! Sự đóng góp của bạn sẽ là động lực to lớn để tác giả duy trì website và mang đến những bài viết bổ ích


Please support the author by regularly clicking on ads ! Your contribution will be a great motivation for the author to maintain the website and bring useful articles