ISO Windows 8 Original MSDN - Hưng Hoàng Văn | Tin tức - Thủ thuật - Phần mềm

11/09/2016

ISO Windows 8 Original MSDN


Windows 8 là hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Quá trình phát triển của Windows 8 được bắt đầu trước ngày ra mắt của người tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009.
Nó được công bố ở sự kiện CES 2011, và sau đó là sự ra mắt của 3 phiên bản thử nghiệm từ tháng 9, 2011 đến tháng 5, 2012. Được đưa ra hãng vào ngày 01-08-2012, và được ra mắt vào 26-10-2012. Vào 17-10-2013, Microsoft phát hành Windows 8.1.

1. Enterprise
Windows 8 Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso 
Languages: English 
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50327

Windows 8 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso 
Languages: English 
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50250
2. Multiple Editions (Pro + Core)
Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso 
Languages: English 
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50217

Windows 8 (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso 
Languages: English 
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50110
3. Professional VL
Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso 
Languages: English 
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50365

Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English 
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50446
4. Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Industry Pro (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_industry_pro_x86_dvd_1966344.iso
Languages: English
SHA1: 54F5A13A26753BC1FEE87795CEF76C635A735D1F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=52989

Windows Embedded 8 Industry Pro (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_industry_pro_x64_dvd_1966345.iso
Languages: English
SHA1: AD2D538501FC9A26CC1E2B92BE17E828A2EE09D0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=52990

Windows Embedded 8 Industry Pro Language Pack (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_embedded_8_industry_pro_language_pack_x86_x64_dvd_1966340.iso
Languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Greek, Estonian, Basque, Finnish, Galician, Hebrew, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Slovak, Slovenian, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Portuguese-Portugal
SHA1: C94EB746A0294ADC067D5D417FCCDB24DF51D40B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=52991
5. Language Packs
Windows 8 Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_8_language_pack_x86_dvd_917546.iso
Languages: English, Japanese, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Kyrgyz
SHA1: F8734AF3D58AC80F8455857F65108F3F585F18AE

Windows 8 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages
File Name: mu_windows_8_language_pack_x64_dvd_917544.iso
Languages: English, Japanese, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Kyrgyz
SHA1: 5A79DC188F8368D8A285D75075E194D15B126929

→ Các bản N

1. Professional N VL
Windows 8 Pro N VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_n_vl_x86_dvd_918877.iso 
Languages: English 
SHA1: 76C7D94B5685E33E86C13DE2B30EBE18B9DB6290
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50493

Windows 8 Pro N VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_n_vl_x64_dvd_918677.iso
Languages: English 
SHA1: A158F608A7080F4566F671D9D45136A51A2C53B2 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50423
2. Enterprise N
Windows 8 Enterprise N (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso 
Languages: English 
SHA1: 4978D608DAE0EC468553032FD63B97A4951FE42C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50342

Windows 8 Enterprise N (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso 
Languages: English 
SHA1: AFFED62BF84DF222CBFCC38B0C21D8B7B9FC74B5 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50202
3. Multiple Editions N (ProN + CoreN)
Windows 8 N (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso 
Languages: English 
SHA1: D61ABA4080FA2E3C580B85632D4318676262C0A1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50159

Windows 8 N (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso 
Languages: English 
SHA1: 774EE8E02E5473387DD3D3471D99E22B6DE5B2D5 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50282
  • Blogger

No comments

LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN

Viết Tiếng Việt có dấu, mọi bình luận sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên
Đặt liên kết vào vị trí # theo mẫu <a href="#">Đây là liên kết</a>
In đậm theo mẫu <b>Từ cần in đậm</b>
In nghiêng theo mẫu <i>Từ cần in nghiêng</i>

Hãy ủng hộ tác giả bằng cách thường xuyên click vào quảng cáo nhé ! Sự đóng góp của bạn sẽ là động lực to lớn để tác giả duy trì website và mang đến những bài viết bổ ích


Please support the author by regularly clicking on ads ! Your contribution will be a great motivation for the author to maintain the website and bring useful articles