ISO Windows Server 2012 R2 MSDN Original - Hưng Hoàng Văn | Tin tức - Thủ thuật - Phần mềm

11/18/2016

ISO Windows Server 2012 R2 MSDN Original


Windows Server 2012, tên mã là "Windows Server 8", là phiên bản phát hành thứ sáu của Windows Server. Nó là phiên bản Windows 8 dành cho máy chủ và là phiên bản tiếp theo của Windows Server 2008 R2.

Hai phiên bản tiền phát hành, một bản xem trước cho nhà phát triển và một phiên bản beta, đã được phát hành trong quá trình phát triển. Phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi cho các khách hàng bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, 2012.

Không giống phiên bản trước, Windows Server 2012 không hỗ trợ cho các máy tính nền tảng Itanium,và có bốn phiên bản.

Nhiều tính năng đã được thêm hoặc cải thiện so với Windows Server 2008 R2 (nhiều tính năng tập trung vào điện toán đám mây), như phiên bản mới cập nhật của Hyper-V, chức năng quản lý địa chỉ IP, một phiên bản mới của Windows Task Manager, và ReFS, hệ thống tập tin mới. Windows Server 2012 đã nhận được nhiều đánh giá tốt mặc dù có cùng giao diện người dùng Metro gây tranh cãi có trên Windows 8.

Phiên bản kế tiếp của Windows Server 2012, có tên là Windows Server 2012 R2, được phát hành cùng với Windows 8.1 vào tháng 10 2013. Một gói dịch vụ, trước đó dự định là bản cập nhật Windows Server 2012 R2 Update, được phát hành vào tháng 4 2014

More Info

I, Windows Server 2012 R2 RTM

1. Hyper-V Server
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2012_r2_x64_dvd_2708236.iso
Languages: English
SHA1: 1EEC2EE8DD77E8EB970B210C9B0E01986D7210DD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=54544

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Debug/Checked (x64) - DVD (English)
File Name:en_microsoft_hyper-v_server_2012_r2_debug_checked_x64_dvd_2708216.iso
Languages:English
SHA1:473F25E814BA54D9A932921FB9330EE5E931304C

II, Windows Server 2012 R2 with Update

1. Multiple Editions
Windows Server 2012 R2 VL with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6052766.iso
Languages: English
SHA1: 247EAEE5628850A41F0C51471656AAFB2492EA08

Windows Server 2012 R2 with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso
Languages: English
SHA1: 865494E969704BE1C4496D8614314361D025775E
2. Storage
Windows Storage Server 2012 R2 and Windows Server 2012 R2 Foundation with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052810.iso
Languages: English
SHA1: C1B62327A36FA4F25A3336246B7D963B086AA140
3. Essentials
Windows Server 2012 R2 Essentials with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2012_r2_essentials_with_update_x64_dvd_6052824.iso
Languages: English
SHA1: FFDE99A43C31ACB97F9F12FE300AD686A3B2E5F1
4. Language Packs
Windows Server 2012 R2 Language Pack with Update (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_server_2012_r2_language_pack_with_update_x64_dvd_6066969.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese – Hong Kong SAR, Chinese – Simplified, Portuguese-Portugal  
SHA1: F1FFAB14AE2CB0253DEB43D2F4F1CF2D2AB7AD9F

Windows Server 2012 R2 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_server_2012_r2_language_pack_x64_dvd_2710896.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese – Hong Kong SAR, Chinese – Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: E0BD3827BD885E5E4E559158A64D650BCACA991E

  • Blogger

No comments

LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN

Viết Tiếng Việt có dấu, mọi bình luận sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên
Đặt liên kết vào vị trí # theo mẫu <a href="#">Đây là liên kết</a>
In đậm theo mẫu <b>Từ cần in đậm</b>
In nghiêng theo mẫu <i>Từ cần in nghiêng</i>

Hãy ủng hộ tác giả bằng cách thường xuyên click vào quảng cáo nhé ! Sự đóng góp của bạn sẽ là động lực to lớn để tác giả duy trì website và mang đến những bài viết bổ ích


Please support the author by regularly clicking on ads ! Your contribution will be a great motivation for the author to maintain the website and bring useful articles