[Download] Microsoft® SQL Server® 2005 Original MSDN - Hưng Hoàng Văn | Tin tức - Thủ thuật - Phần mềm

11/14/2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2005 Original MSDNĐây là phiên bản tiếp theo của bộ SQL này sau bộ SQL 2000 với những cải tiến mới mè

Nếu bạn có khóa sản phẩm hợp lệ thì có thể cài bản Enter hoặc Standard còn không thì có thể sử dụng bản Express (Express là bản MS cung cấp miễn phí cho lập trình viên )

I. Express Editions

1. SQL Server 2005 Express Edition (English)
File Name: en_sql_2005_express.exe
Languages: English
SHA1: 506e2a39f19d81ce3b9579728787c7289fb93219
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8543
2. SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 2 (English)
File Name: en_sql_server_2005_express_edition_sp2_x32.exe
Languages: English
SHA1: 80c387c643571356b9ff3546353b3f2edf0bdf4b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12672
3. SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 2 (x64) (English)
File Name: en_sql_server_2005_express_edition_sp2_x64.exe
Languages: English
SHA1: 3b10e09f2ad52d15d8cabdcdfb197b98ffc78402
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12673
4. SQL Server 2005 Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_sp3_x64.exe
Languages: English
SHA1: 7D099219E60518C31CD4FE39FF2F38E7BA58EB7F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39154
5. SQL Server 2005 Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_sp3_x86.exe
Languages: English
SHA1: FB66C516316A56FC1EDB99E218DF6C5CD25B699F
6. SQL Server 2005 Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_service_pack_4_x86.exe
Languages: English
SHA1: BCCA52A52C9A9B9A3FBB6AB9EA639E394EED2B64
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48181
7. SQL Server 2005 Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_service_pack_4_x64.exe
Languages: English
SHA1: 40C41A66693561ADC22727697BE96AEAC8597F40
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48179

II, Bộ cài full yêu cầu key

1. SQL Server 2005 Enterprise

SQL Server 2005 Enterprise Edition - 64-bit Extended - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_ent_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: b88b180dc3cb06c84326be66e00cb12777968d88
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8538
SQL Server 2005 Enterprise Edition - 32-bit - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_ent_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 89f58eb628c2415e10fe6850c9ddc2c9b0ef5ec6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8537

2. SQL Server 2005 Standard

SQL Server 2005 Standard Edition - 64-bit Extended - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_std_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: da5cb6aedad80a24fd5dddf9d7ae36fb7b4530ad
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8541
SQL Server 2005 Standard Edition - 32-bit - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_std_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 8a22564a94277432e62a545f01039773066cc932
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8540

  • Blogger

No comments

LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN

Viết Tiếng Việt có dấu, mọi bình luận sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên
Đặt liên kết vào vị trí # theo mẫu <a href="#">Đây là liên kết</a>
In đậm theo mẫu <b>Từ cần in đậm</b>
In nghiêng theo mẫu <i>Từ cần in nghiêng</i>

Hãy ủng hộ tác giả bằng cách thường xuyên click vào quảng cáo nhé ! Sự đóng góp của bạn sẽ là động lực to lớn để tác giả duy trì website và mang đến những bài viết bổ ích


Please support the author by regularly clicking on ads ! Your contribution will be a great motivation for the author to maintain the website and bring useful articles