This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.
Author Image
@hung1001 Mon, 4 March 2019 - No comments -

Thank you for your donation

A- A+

Mọi sự ủng hộ/tài trợ từ bạn sẽ là động lực to lớn cho tôi tiếp tục phát triển và duy trì blog. Vui lòng giao dịch qua một số kênh sau

1. Chuyển khoản


Chủ khoản: Hoàng Văn Hưng
Số tài khoản: 4831 0000 604305
Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Chi nhánh: Ninh Bình

hoặc

Chủ khoản: Hoàng Văn Hưng
Số tài khoản: 3214 2051 95220
Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
Chi nhánh: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

2. Ví điện tử


Chuyển tiền qua ví điện tử MoMo với số điện thoại: 0988 0966 58

Xin chân thành cảm ơn !
Không ngừng học hỏi, tìm tòi tri thức mới. Tôi luôn mang đến cho bạn những gì tốt nhất bạn cần