This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.
Author Image
@hung1001 Thu, 19 July 2018 - 24 comments -

Đặt liên kết - Hợp tác cùng phát triển

A- A+


Bạn là webmaster ? Bạn đang sở hữu 1 trang web và muốn quảng bá nó tới đông đảo người dùng trên toàn cầu. Đặt liên kết với các website bạn bè là giải pháp rất tuyệt vời.

https://hung1001nd.blogspot.com đang phát triển và ngày càng hoàn thiện, mong muốn tham gia vào cộng đồng blogger để học hỏi khám phá tri thức mới. https://hung1001nd.blogspot.com sẵn sàng đặt liên kết với bất kì trang web nào với điều kiện đơn giản trang web đó chứa nội dung lành mạnh, không truyền bá tư tưởng xấu.

Để đặt liên kết với https://hung1001nd.blogspot.com bạn comment tại bài viết này với nội dung sau

- Tên hiển thị: ... (Đừng dài quá 😄)
- Title: ... (Mô tả ngắn gọn nội dung trang web của bạn)
- Url: ... (Địa chỉ website của bạn)

Sau đó bạn tiến hành thêm https://hung1001nd.blogspot.com  vào website của mình với nội dung như sau

- Tên hiển thị: Hung1001
- Title: Thủ thuật quản lý chuyên sâu
- Url: https://hung1001nd.blogspot.com

Sau khi bạn hoàn thành đặt https://hung1001nd.blogspot.com vào website, mình sẽ kiểm tra và tiến hành add website của bạn vào https://hung1001nd.blogspot.com

Trân trọng !
Không ngừng học hỏi, tìm tòi tri thức mới. Tôi luôn mang đến cho bạn những gì tốt nhất bạn cần