This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.
Author Image
@hung1001 Thu, 19 July 2018 - 13 comments -

Report & Relax

A- A+


Chuyên mục Report

Tại đây  sẽ nhận những phản hồi cũng như góp ý của bạn đọc bao gồm

  • Phản hồi link die
  • Phản hồi các widget lỗi
  • Góp ý giao diện
  • Tài trợ cho tác giả (nếu có)
  • Tán gẫu, chém gió

Mọi ý kiến góp ý, chia sẻ của các bạn  sẽ cố gắng đọc và phản hồi sớm nhất có thể vì vậy đừng ngần ngại comment chia sẻ ý kiến của mình nhé

Have a good day !

Không ngừng học hỏi, tìm tòi tri thức mới. Tôi luôn mang đến cho bạn những gì tốt nhất bạn cần